Esencjalista

Greg McKeown
Essentialism. The Disciplined Pursuit of Less

Każde pokolenie ma swoją kultową komedię. Dla najstarszych takim filmem jest „Rejs”. Młodsi zachwycać się mogą „Hydrozagadką”.  Dzisiejsi czterdziestolatkowie znać na pamięć będą teksty z „Misia” (to moja kultowa komedia) lub „Seksmisji”. Millenialsi wspominają zaś „Poranek Kojota” lub -przede wszystkim – „Chłopaki Nie Płaczą”.

W ostatnim ze wzmiankowanych tytułów jeden z bohaterów – Laska – opowiadał iż w życiu należy zadać sobie jedno „zajebiście ważne pytanie co lubię robić a następnie zacząć to robić”. Wspomnieć należy tę myśl nieprzypadkowo. Gdyby zebrać myśli Grega McKeown’a z książki „Esencjalista” i zastosować je do owej pozycji, w efekcie powstałoby dzieło zaledwie kilku stronnicowe. Dałoby ono się ponownie zredukować i w wyniku owej podwójnej redukcji otrzymalibyśmy coś, co dość dobrze streścił dwoma zdaniami Laska.

Continue reading “Esencjalista”

Perwersyjna przyjemność dyskusji z człowiekiem mądrym

Slavoj Žižek: Against the Double Blackmail. Refugees, Terror and Other Troubles with the NeighboursSlavoj Žižek to papież lewicy. Nieomal, bo trudno oczekiwać, aby lewica mianowała kogoś swoim „papieżem”. Trudno oczekiwać także, aby współcześni, wyemancypowani lewicowcy pijący bezjakieśtam latte w Starbucksie (wiadomo, nienawidzą kapitalizmu i globalnych korporacji) mogli podjąć dyskusję z radykalnym marksistą obficie cytującym Lenina. Trudno też, aby z Žižkiem dyskusję podejmowali liberałowie, neokonserwatyści czy prawicowcy – w końcu „Prawdziwy Polak” na hasło „walka klas” reagować winien wrogością. Continue reading “Perwersyjna przyjemność dyskusji z człowiekiem mądrym”

Popełnione zostały pewne błędy

Co robisz, jeśli wyrządzisz komuś przykrość? Przyzwoitość nakazuje podejść, Carol Tavris i Elliot Aronson: Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działaniawyciągnąć rękę i przeprosić oraz zadośćuczynić krzywdy. Złota i srebrna zasada, które namiętnie przywołuje Taleb nie zawsze są łatwe do zastosowania. Wymagają wyrzutów sumienia, wymaga wysiłku, wyczerpującego ego. Nie dziwne więc, że zamiast przeprosić, wiele osób woli iść na skróty.

Dysonans poznawczy pomiędzy wyobrażeniem, iż jest się porządnym człowiekiem a realiami, w których dokonało się czynu podłego jest ciężki. Continue reading “Popełnione zostały pewne błędy”